Utmattning är ett komplext och ofta mångfaktoriellt tillstånd. När man stressar under lång tid påverkas hela kroppen negativt - inte minst immunförsvaret, levern, matsmältningen och det hormonella systemet. När den kroppsliga homeostasen har satts ur spel blir vi mer sårbara för diverse underliggande infektioner och toxiska ämnen som i sin tur kan skapa ännu mer obalans. En ond cirkel har skapats och mystiska symtom så som panikångest, hjärndimma, orubblig trötthet, eksem, smärta & värk, depression, IBS, allergier, viktuppgång, sömnsvårigheter mm börjar kicka in.

Har man väl hamnat i denna nedåtgående spiral räcker det inte att vila och gå i samtalsterapi. Diverse läkemedel kan som bäst maskera delar av symtomen men vill man läka på riktigt behöver man identifiera och behandla rotorsakerna till problemen och läka kroppen och nervsystemet i grunden.


I denna skola får du den kunskap och de verktyg du behöver för att du ska kunna frigöra dig från utmattning - på riktigt. Välj den kurs som passar dig och sätt igång direkt, det enda du behöver är en dator och motivation. Jag ger dig verktygen, men det är du som behöver göra förändringarna.





Vem är jag?

År 2016 drabbades jag av utmattning och svåra panikångestattacker. Jag fick även problem med IBS, kroniska förkylningar och urinvägsinfektioner, hormonell obalans, depression, allergier, yrsel, håravfall, mm. Min läkare sa att allt berodde på att jag under lång tid varit en typ A-person med höga krav på mig själv. Jag förstod att det var en delorsak, men jag kände instinktivt att det inte kunde vara hela förklaringen.

Där och då började den resa som tagit mig dit jag är idag. Jag blev min egen doktor och läste allt jag kunde komma över inom området utmattning. Jag gick kurser, ändrade min livsstil och började sakta men säkert må bättre. Med tiden förstod jag att min utmattning var ett resultat av många olika faktorer. Gamla reaktiverade virusinfektioner, exponering för svartmögel och andra toxiska ämnen samt många års obearbetat emotionellt trauma var alla stora anledningar till att jag mådde som jag mådde. När jag var frisk nog började jag studera biomedicin och hälsovetenskap och vid sidan om mina studier lärde jag mig om traditionell österländsk medicin. Jag började så småningom jobba på en funktionsmedicinsk klinik och bevittnade med egna ögon hur multisjuka människor som fallit mellan stolarna inom primärvården i flera år plötsligt blev friska, med rätt verktyg. Idag jobbar jag som fristående hälsocoach specialiserad på utmattning och hittills har jag hjälpt över 100 unika individer att ta makten över sin egen hälsa. Mitt mål är att revolutionera hur vi idag behandlar utmattade inom den konventionella vården.