Varför gå denna kurs?

Att virus är ett av de största hoten mot folkhälsan borde inte ha gått någon förbi sedan världen drabbades av covidpandemin.

Under vår tid på jorden kommer vi råka ut för otaliga mängder virus som på olika smarta sätt kommer försöka lura våra immunsystem. Flera av dessa virus har förmågan att stanna kvar och gömma sig i våra kroppar även efter att den initiala infektionen har läkt ut. Där kan de sedan i det dolda jobba sig in mot olika organ och skapa inflammation och diverse diffusa symtom. En favoritplats för virus att inflammera är vårt nervsystem. När virus sätter sig där kan vi få problem med svår tung hjärndimma, stickningar och domningar, brännande smärta och tryck i kropp och huvud, yrsel, synrubbningar, tinnitus m.m.

Allt mer forskning kopplar nu samman svår/återkommande utmattning och ME just med virus. Även diffusa tillstånd så som autoimmunitet, PCOS, fibromyalgi och oförklarliga organrelaterade problem beror ofta på olika former av virus i kombination med co-faktorer (tex bakterier och diverse toxiner).

Inom den svenska vården klumpas dessa symtom ihop och kallas inte sällan för psykiska. Patienterna ordineras att vila och ta olika former av läkemedel som i bästa fall maskerar delar av symtomen, men man kan inte vila sig ifrån virus.

Vad ingår i kursen?

Kursen är uppdelad i 4 olika delmoment som vart och ett inleds med en föreläsning följt av olika riktlinjer. Du kommer börja med att lära dig mer om vilka olika sorters virus som ligger bakom många av de diffusa symtom och sjukdomar vi människor drabbas av idag. Sedan kommer du få göra en kartläggning där du utifrån symtom och personlig historik tar reda på vilka virus just du har som mest problem med.

Slutligen kommer du steg för steg få jobba med att implementera de viktiga riktlinjer och förändringar som kommer hjälpa din kropp att bekämpa, trycka tillbaks och rensa ut virus och dess co-faktorer så att du slutligen kan bli frisk på riktigt.
Kursupplägg

  Delmoment 1: Intro + kartläggning
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du anmält dig
  Delmoment 2: Lugna nervsystemet och ställ in kroppen på läkning
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du anmält dig
  Delmoment 3: Lägg grunden med kosten
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du anmält dig
  Delmoment 4: Jobba med tillskott
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du anmält dig

Redo att ta upp kampen mot virus?

Frågor eller problem?

Maila till [email protected] om problem skulle uppstå med betalningen eller om du har några andra funderingar.